SPC – Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol

SPC er betegnelsen for brugen af en eller flere statistiske metoder til brug for styring af produktions- og andre arbejdsprocesser i virksomheden.

I daglig tale er SPC betegnelsen for brugen af ”kontrol”kort til visualisering af den aktuelle proces og samtidig give brugeren besked på, om der er indtrådt en systematisk ændring i denne proces.  

SPC – Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol forhindrer derfor fremstillingen af emner, der afviger fra produktkravene, hvorved antallet af kassationer bliver mindre med deraf følgende omkostningsreduktion.

 Formål med brug af SPC

Inden for moderne fremstillingsteknik er det i dag en nødvendighed at bruge statistiske metoder til bestemmelse af den variation, der kan observeres som resultatet af praktisk taget alle processer. Sådanne variationer forekommer altid, selv under forhold, der synes fuldstændigt stabile.

Afvigelser fra de normalt forekommende variationer forekommer i næsten alle processer. Hvis vi kan kompensere for disse afvigelser, kan vi spare omkostninger til fejlproduktion og reklamationer og derfor forbedre virksomhedens økonomi.

På baggrund af opsamlingen af data fra målinger af produkternes egenskaber og behandlingen af disse bliver det muligt at styre processen og dermed produktionen ved at forudsige eller sandsynliggøre, hvad der sker med processen i fremtiden

Hvis der skal beregnes kapabilitet, så er brugen af SPC en ubetinget nødvendighed til dokumentation af processtabiliteten

 • Anerkendt metode til overvågning af en proces
 • Gennemprøvet teknik til at forbedre kvalitet og produktivitet
 • Identificerer årsager til systematisk variation
 • Signalerer behovet for at træffe korrigerende foranstaltninger
 • Er anvendelig (med minimal eller ingen matematik baggrund)

Eksempel på et SPC kort
En fremstillingsproces med produktion af aksler skal den samlede længde overvåges ved hjælp af et SPC-kort. Der gennemføres en Proceskapabilitetsanalyse, hvorved følgende parametre bestemmes:

 • Den aktuelle fordeling (her Rayleigh fordeling)
 • Processens middelværdi. (29,33)
 • Processens standardafvigelse (2,10mm)
 • Øvre og nedre kontrolgrænse (31,67 mm og 26,63 mm samt 6,43 mm og 1,22 mm)

Herefter kan et SPC-kort konstrueres:

Læg mærke til, at der i det viste tilfælde ikke indtegnes tolerancegrænser, da SPC-kort normalt er uafhængige af tolerancerne.

 

Metrologic kan hjælpe dig med

 • Indføre et SPC-system baseret på ISO 11462-1
 • Bestemme det bedst egnede SPC-kort ud fra ISO 7870 seriens standarder
 • Gennemføre kursus i SPC inklusive tolkning af diverse standarder.
 • Vejlede i brugen af vores Q-DAS software (procella, O-QIS)

Rådgivning

Ring 4913 6500 og få 15 min. gratis rådgivning

Softwaremoduler der kan hjæpe med SPC

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!