PPAP – Production Part Approval Process

PAP (Production Part Approval Process) er et antal aktiviteter, der skal gennemføres og dokumenteres under udviklingen og godkendelse af et nyt eller ændret emne før opstart af en egentlig serieproduktion.

Derfor vil PPAP ofte være en vigtig del af virksomhedens produktudvikling. PPAP processen stammer oprindeligt fra automotive industriens  krav til deres leverandører med det formål, at skabe tillid til leverandører af komponenter. Metoden stiller krav om dokumentation af deres produktionsprocesser og målemetoder samt sikring af leveranceevne. PPAP sikrer på denne måde den leverede produktkvalitet .

Formålet med PPAP

PPAP benyttes til at beskrive en struktureret fremgangsmåde til at skabe forståelse for de stillede krav til produktet samt at oprette gode relationer mellem virksomheder og deres leverandører. PPAP-processen kan tage udgangspunkt i et allerede etableret kvalitetsstyringssystem eller stå alene.

PPAP sikrer, at leverandøren:

  • har forstået kundens design- og specifikationskrav som regel i form af tegninger
  • kan levere et produkt, der lever op til disse specificerede krav
  • har opbygget processer, der er i stand til at producere efter de specificerede tegningskrav.

PPAP Approval elementer

  • Kundens krav og specifikationer skal gennemgås for at sikre at kraven er forstået korrekt
  • De leverede emner opfylder i praksis PPAP og kundens krav
  • Processen er i stand til at producere emner i overensstemmelse med kundekravene
  • Det etablerede system af kontrolplan og kvalitetsstyring vil dermed sikre en, identifikation og elimination / eller rettelse af ikke-overensstemmende emner, som er tænkt at blive leveret til kunden.

Eksempel på aktiviteterne I en PPAP:

Metrologic kan hjælpe dig med

Konsulentbistand til gennemførelse af PPAPs samt opbygning af et system og metodologi til udarbejdelse af PPAP i virksomheden. Vi kan sammen med virksomheden fastlægge metoder til at gennemføre ISR, FMEA, kontrolplaner, MSA samt proceskapabilitetsanalyser.

Hør også om Metrologics egen software eller software fra Q-DAS og/eller iqs til brug for udarbejdelse af PPAPs.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!