Metrologic software

Metrologic udvikler også software. Vi udvikler software til dataopsamling, som kan benyttes alene eller som supplement til Q-DAS® proceskapabilitetssoftware. Eller du kan få udviklet eller tilpasset software, så det opfylder lige præcis dine unikke/specifikke ønsker og krav.

Metrologic M-DAQ >

Data Aquisition Quality System

 

M-DAQ Data

A user interface for measurement of roughness data following a plan including the locations on the part which can guide the operator to perform complex test plans.

M-DAQ Dashboard

Visualization tool to show the status of your KPIs in a big screen in a simple and clear way that everyone could recognize an error immediately.

M-DAQ Temperature

Gives you live monitoring of temperature and humidity so you at all times have full control of your working area.

Andet Metrologic Software

Calib

Overvågning og styring af virksomhedens måleudstyr. Understøtter på en effektiv og arbejdsbesparende måde virksomhedens kalibreringsfunktion. Lever op til kravene i DS/ISO 9000, ISO 10012-1 og ISO 16949 (QS 9000). Overvågning af måleudstyret sikrer en komplet registrering af samtlige nødvendige informationer på den økonomisk mest optimale måde.

CalibWeb

Kalibreringsstyringsprogram med Web Viewer-løsning til brug på PC eller tablet.

  • Overvåger brugen, kalibrering og reparation af dit udstyr
  • Rapporterer dine kalibrerings­resul­tater og dokumenterer sporbarhed
  • Sender liste til næste kalibrering på e-mail
  • Dataudveksling til Q-DAS-software