Vil du gerne udvikle dig fagligt gennem erfaringsudveksling og videndeling?

– så bliv medlem af Metrologics ERFA-grupper

Metrologic administrerer i øjeblikket 2 forskellige ERFA-grupper:

  1. Q-DAS ERFA-gruppe
  2. Kapabilitet ERFA-gruppe

Møderne finder sted 3 – 4 gange om året i forskellige medlemsvirksomheder, hvor deltagerne får lejlighed til at få en rundtur på virksomheden. Der er mulighed for at deltage via Teams, hvis man er forhindret i at rejse til mødestedet. Vi anbefaler dog fysisk fremmøde. Møderne finder sted på engelsk af hensyn til deltagerne fra Sverige.

Da der er et antal af vores kunder, som deltager i begge grupper, plejer vi at afholde møderne som to på hinanden følgende dage. Medlemskabet er personligt, hvorfor kunder med ønsker om flere deltagere betaler deltagelse for hvert medlem.

Den årlige deltagerpris er 2.500 DKK for deltagelse i en af grupperne. Der er ikke noget i vejen for at deltage i begge grupper. Betaling forfalder i januar hvert år.

Q-DAS ERFA-gruppe

Som udgangspunkt er deltagere i denne gruppe superusere eller produktionsplanlæggere, som bruger Q-DAS programmerne i dagligdagen.

Som medlem af denne erfa-gruppe har du først og fremmest mulighed for at skabe dig et kontaktnet relateret til Q-DAS produkterne. Du har i forbindelse md møderne også mulighed for at få svar på spørgsmål i relation til brugen af programmerne og høre, hvordan andre brugere har forholdt sig til den pågældende problemstilling.

Du får også løbende information om nyheder og nye versioner fra Q-DAS, ISO og andre kilder af interesse for brugen af programmerne. Det kan for eksempel være omtale af indholdet i nye ISO standarder for tolerancesætning, GPOS eller statistik.

I det omfang tiden tillader, så afslutter vi hvert møde med en samling tips og triks vedrørende forskellige emner, som indgår i de forskellige Q-DAS programmer.

Gruppen har eksisteret i 25 år og holdt 60 møder.

Kapabilitet ERFA-gruppe

Deltagerne i denne gruppe er typisk medarbejdere i kvalitetsafdelinger i virksomhederne eller Q-DAS superusere, der er involveret i rapportering af kvalitetsdata og evaluering af måledata.

Som medlem af denne ERFA-gruppe møder du andre medarbejdere med samme problemstillinger som for eksempel, hvordan beregnes kapabilitetsindekser på den korrekte måde. Vi diskuterer de forskellige virksomheders evalueringsstrategier.

Du får informationer omkring ISO standarder både eksisterende og nye. I det omfang det influerer på, hvorledes beregningerne skal gennemføres, så gennemgår vi det på møderne. Vi diskuterer forskellige specielle beregningsmetoder og brug af diverse normale fordelingstyper.

Gruppen har eksisteret i 4 år og afholdt 15 møder.

Ring til Jørgen Meinertz, T +45 4050 9480, hvis du vil tilmelde dig en ERFA-gruppe eller hvis du bare vil vide mere.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!