Datavisualisering

Datavisualisering er brugen af statistiske metoder til sammenfatning og oprettelse af grafiske eller tabellariske visninger af data, som er opsamlet i forbindelse med en given proces.

Formålet med datavisualisering

Datavisualisering bruges til at sammenfatte og karakterisere data. Den benyttes som regel i den indledende del af en analyse og udgør ofte den første del i forbindelse med anvendelsen af andre statistiske metoder.

Datavisualisering udgør en virkningsfuld og forholdsvis enkel metode til at sammenfatte og karakterisere data og fremstår som en anvendelig måde til at fremlægge en sådan information.  Grafiske metoder repræsenterer en særdeles effektiv måde at præsentere data på og i at formidle information. 

En stikprøves egenskaber kan tjene som grundlag for at drage slutninger om forskellige egenskaber i den population fra hvilken stikprøven er udvalgt, og med forud angiven fejlmargin og konfidensniveau.

Eksempel på anvendelse

Visualisering af data kan anvendes på en hensigtsmæssig måde på næsten alle de områder, hvor der indsamles data. På denne måde kan man fremskaffe information om produktet, processen eller en anden del af kvalitetsstyringssystemet, og den kan også anvendes i forbindelse med ledelsesvurderinger. Nogle eksempler på sådanne anvendelser er:

  • Oversigt over de væsentligste resultater for produktets egenskaber
  • Illustration af hvorledes procesegenskaber udvikler sig);
  • beskrivelse af leveringstider og svartider i serviceindustrien;
  • illustration af måledata, som f.eks. data fra kalibreringer af forskellige udstyr;
  • illustration af fordelingen af en procesegenskab ved hjælp af et histogram i forhold til specifikationsgrænserne for denne egenskab,
  • vise resultater af produktfremstillingen over en tidsperiode ved hjælp af trendkort,
  • vurdere den mulige sammenhæng mellem en procesvariabel (f.eks. temperatur) og udbyttet ved hjælp af et punktdiagram

Metrologic kan hjælpe dig med

M-DAQ Software til dataopsamling og visualisering.

Q-DAS qs-STAT, procella og O-QIS til dataopsamling og efterfølgende statistiske analyser og grafiske repræsentationer af de opsamlede data.

Vi kan tilbyde specielle virksomhedstilpassede kurser omkring visualisering af data.

Rådgivning

Ring 4913 6500 og få 15 min. gratis rådgivning

Kurser

Vi kan tilbyde specielle virksomhedstilpassede kurser omkring visualisering af data

Softwaremoduler til datavisualisering

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!