FMEA – Failure mode and effects analysis

Failure Mode og Effect Analysis (FMEA) er en analytisk metode, der bruges til at sikre, at potentielle problemer er blevet overvejet og behandlet gennem hele produkt- og procesudviklingsprocessen. En del af evalueringen og analysen er risikovurderingen. Det vigtige punkt er, at der diskuteres om design (produkt eller proces), gennemgang af funktionerne og eventuelle ændringer i applikationen, og den deraf følgende risiko for potentiel fiasko.

Idéen med en FEMA er således at analysere mulige risici for svigt i et system. Risikoen – for at et svigt fremkommer – sættes i system, så egenskabens vigtighed og sandsynligheden for fejl samt muligheden for opdagelsen bliver overskueliggjort.

En FMEA-analyse er resultatet af en arbejdsgruppevurdering af mulige svigt i et produkt eller en proces, baseret på erfaringer med lignende produkter eller processer. Svigt skal i forbindelse med en FMEA forstås som alle de fejl eller mangler, der vil påvirke kundens opfattelse af produktet eller ydelsen. Arbejdsgruppen består af kvalificerede personer fra alle led i virksomheden – lige fra design til pakning af det endelige produkt. Dette tværfaglige arbejde skaber samarbejde og ideudveksling mellem relevante led i processen og organisationen.

Formålet med FMEA

  • Udarbejdelse af FMEA-analyser er en mere struktureret og yderst virksom måde at øge et tværfagligt teams effektivitet.
  • Flere risici kan løses på en omfattende måde.
  • Tværorganisatoriske udarbejdelse af FMEA bliver engagerende i “teknisk styrede refleksioner” i stedet for en “ufokuseret brainstorm”.
  • Gør det muligt for ledelsen at forstå og gennemgå nødvendige handlinger og ressourcer for at begrænse teknisk risiko.
  • Sikring af at udarbejdede FMEA er et levende dokument, som til enhver tid afspejler de risici, virksomheden er underlagt.

 

 

Eksempler på typer af FMEA:

  • Proces FMEA: Analyse af produktions-og montageprocesser
  • Design FMEA: Analyse af produkter inden for produktionen
  • System FMEA: Analyse af det globale system

 

Metrologic kan hjælpe dig med

Konsulentbistand til hjælp med gennemførelse af FMEA ligesom vi kan tilbyde iqs-FMEA til softwaremæssig understøttelse af udarbejdelsen. Metrologic er desuden undervejs med at udvikler et softwaremodul til udarbejdelse af FMEA.

Vi kan tilbyde specielle virksomhedstilpassede kurser omkring FMEA.

Rådgivning

Ring 4913 6500 og få 15 min. gratis rådgivning

Kurser

Vi kan tilbyde specielle virksomhedstilpassede kurser omkring FMEA.

Softwaremodul til FMEA

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!