Proceskapabilitet

Dette er “lånt” fra https://metrologic.dk/procesoptimering/proceskapabilitet/

Et andet begreb, som også er særdeles væsentligt i forbindelse med procesoptimering er proceskapabilitet, som fokuserer på virksomhedens evne til at realisere de produkter, der overholder de specifikke krav, kunderne stiller.

I statistiske sammenhænge konkretiseres begrebet til at beskrive et sæt formler, der bruges til at udregne et indeks til brug ved styring og godkendelse af fremstillingsprocessers evne til at frembringe ”gode” emner.

Nærmere bestemt sættes man ud fra kendskab til ”fortid og nutid” i stand til at forudsige eller sandsynliggøre, hvad der sker med emnernes kvalitet i den fremtidige produktion.

På baggrund af opsamlingen af data fra målinger af produkternes egenskaber og behandlingen af disse bliver det muligt at styre processen og dermed produktionen.

Rådgivning

Ring 4913 6500 og få 15 min. gratis rådgivning

PPAP kurser

Softwaremoduler der kan hjæpe med at lave en PPAP

  • infra-CONVERT fra ELIAS
  • iqs ISIS modul
  • iqs – FMEA modul
  • Målesystemanalyse – Q-DAS solara
  • qs-STAT – kapabilitetsanalyse

Kontakt

Christian G. H. Meinertz
Salgsdirektør
T +45 4086 5526
cgm@metrologic.dk