Proceskapabilitet

Proceskapabilitet en analysemodel for analyse af resultater fra målinger af egenskaber fra en produktionsproces. En kapabilitetsanalyse fokuserer på virksomhedens evne til at realisere de produkter, der overholder de specifikke krav, kunderne stiller.

I statistiske sammenhænge konkretiseres begrebet til at beskrive et sæt formler, der bruges til at udregne et indeks til brug ved styring og godkendelse af produktionsprocessers evne til at frembringe ”gode” emner.

Nærmere bestemt sættes man ud fra kendskab til ”fortid og nutid” i stand til at forudsige eller sandsynliggøre, hvad der sker med emnernes kvalitet i den fremtidige produktion.

Formålet med gennemførelse af proceskapabilitetsanalyser

Kapabilitetsanalyser har til formål at ”måle” evne i virksomheden til at producere emner, der er i overensstemmelse med de stillede krav i form af tegningsspecifikationer. De er et element i gennemførelsen af PPAP, og vil ofte stille krav om opnåelse af et givent kapabilitetsindeks.

Ved hjælp af kapabilitetsanalyser kan virksomheden få et samlet overblik over problemsteder i produktionen og dermed optimere indsatsen for forbedringer i processerne.

Kunder stiller ofte krav om, at kvaliteten af emnerne dokumenteres genne proceskapabilitetsanalyser.

Proceskapabilitetsanalyser er grundlaget for udarbejdelsen af SPC-kort til brug for processtyringen.

Eksempel på en proceskapabilitetsanalsye.

Kapabiliteten af en produktionsproces skal dokumenteres ved hjælp af en kapabilitetsanalyse.

Der udtages 125 stikprøver fra processen i form af stikprøver på 5 emner udtaget hver halve time. De enkelte egenskaber måles med en godkendt måleproces. Ud fra resultaterne fastlægges et gennemsnit og en standardafvigelse af såvel enkeltstikprøverne som det samlede antal emner. Procesmodellen (fordelingen) fastlægges på grundlag af disse resultater og indekserne beregnes.

Typisk resultat:

Metrologic kan hjælpe dig med

Konsulentbistand til gennemførelse af procesanalyser samt opbygning af et system brugen af dem. Vi kan sammen med virksomheden fastlægge metoder til at indføre et system for proceskapabilitetsanalyser.

Brug software fra Q-DAS og/eller Metrologic til udarbejdelse af kapabilitetsanalyser. Få også et tilbud på real-time visualisering af proceskapabilitetsresultater fra hele produktionen

Rådgivning

Ring 4913 6500 og få 15 min. gratis rådgivning

Software

Brug software fra Q-DAS og/eller Metrologic til udarbejdelse af kapabilitetsanalyser.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!