DoE – Design of Experiments / Statistisk forsøgsplanlægning

Design of Experiments (DoE) er en forsøgsmetode der kan bruges til planlagte forsøg med henblik på at bestemme de faktorer som har en indvirkning på et procesresultat.

Statistisk forsøgsplanlægning drejer sig om statistiske forsøg eller undersøgelser, som er udført på en planlagt måde og som er afhængig af en statistisk vurdering af resultaterne for at man kan komme frem til konklusioner på et fastlagt sikkerhedsniveau.

DOE består i at indføre ændringer i et aktuelt system, som skal undersøges, og vurdere den virkning statistisk som sådanne ændringer har på systemet. Formålet er som regel at undersøge virkningen af en eller flere faktorer på et eller flere af et systems egenskaber.

Formålet med DOE

Statistisk forsøgsplanlægning kan bruges til at vurdere en eller anden egenskab ved et produkt, en proces eller et system. Statistisk forsøgsplanlægning er særlig nyttig i forbindelse med undersøgelser af systemer, hvor udfaldet kan være påvirket af et antal faktorer, der kan være stort. Formålet med forsøget kan være at fastlægge den størst mulige eller bedst mulige værdi af en egenskab eller at reducere forskellig slags variation.

Statistisk forsøgsplanlægning kan anvendes til at fastlægge, hvilke faktorer der er de mest betydningsfulde for et system, samt omfanget af deres virkninger og deres gensidige påvirkninger (vekselvirkninger), hvis sådanne findes mellem forskellige faktorer. Undersøgelsesresultaterne kan anvendes til at forenkle konstruktionen og udviklingen af et produkt eller en proces eller til at kontrollere eller forbedre et eksisterende system.

Information fra et planlagt forsøg kan bruges til at opstille en matematisk model som beskriver værdien af den eller de egenskaber, der er af interesse, som funktion af de faktorer, der har betydning.

En væsentlig fordel ved statistisk forsøgsplanlægning er, at den relativt set er mere effektiv og giver anledning til besparelser, når man undersøger virkningerne af flere faktorer samtidigt i en proces, set i forhold til en undersøgelse af virkningerne af hver enkelt faktor for sig. Desuden kan dens evne til at påvise vekselvirkninger mellem visse faktorer føre til en dybere forståelse af selve processen. Den slags fordele er specielt betydningsfulde, når man beskæftiger sig med komplicerede processer, (d.v.s. processer som inddrager et stort antal faktorer, der kan have stor betydning).

Eksempel på anvendelse

Du ønsker at finde den optimale indsprøjtningshastighed i en støbeproces. Her kan et statistisk forsøg hjælpe med at fastlægge denne parameters indflydelse på procesresultatet.

Metrologic kan hjælpe dig med

Kurser i tilrettelæggelse af statistiske forsøg.

Vi kan desuden anbefale vores programmet Q-DAS destra til brug for forsøgsplanlægning.

Rådgivning

Ring 4913 6500 og få 15 min. gratis rådgivning

Softwaremoduler der kan hjæpe med DoE

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!