Kalibrering

Definition: ”Sæt af arbejdsprocesser, som under specificerede betingelser i første omgang tilvejebringer relationen mellem værdier af en størrelse inklusive måleusikkerhed etablereret af målenormaler og den tilsvarende visning med tilhørende måleusikkerhed og i andet trin bruger denne information til at etablere en relation for at etablere et måleresultat vist på et måleinstrument eller målesystem.”

En kalibrering er dermed en bestemmelse af et måleinstruments visningsfejl inklusive den forekommende måleusikkerhed. Det er vigtigt at påpege, at betegnelsen ”et kalibreret udstyr” ikke er et udtryk for, at udstyret viser korrekt. Vi kender bare størrelsen af visningsafvigelsen.

En justering er et sæt af arbejdsprocesser udført på et måleinstrument for at sikre, at dette leverer visninger, der svarer til den givne værdi for den egenskab, som måles. Justeringen skal derefter afsluttes med en kalibrering, som bestemmer den derpå følgende visningsfejl.

 

Formålet med kalibrering

Der skal være dokumenteret en maksimal tilladelig visningsafvigelse (MPE) for alle måleudstyr i virksomheden. Denne visningsfejl fastlægges ved en kalibrering. Overskrider visningsfejlen MPE-værdien justeres eller kasseres instrumentet.

En kalibrering garanterer samtidig at måleresultaterne er sporbare, hvilket vil sige, at vi kender relationen til definitionen på den pågældende måleenhed. I praksis betyder det, at kunde og leverandør benytter samme grundlag for målingen.

 

Eksempler på kalibrering

Kalibrering af en skydelære ud fra FVM´s kalibreringsinstruktione og med brug af kalibrerede måleklodser, referenceringer og målestifter.

 

 

Metrologic kan hjælpe dig med

Konsulentbistand til at optimere dit kalibreringssystem, hvorved du erfaringsmæssigt kan spare minimum 25% af dine nuværende kalibreringsomkostninger.

Metrologic afholder kursus i etablering af et kalibreringssystem og den praktiske gennemførelse af kalibreringer af geometrisk måleudstyr.

Brug Metrologic software Calib eller iqs-PMV til at dokumentere og styre kalibreringerne.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!