Inden for moderne fremstillingsteknik er det i dag en nødvendighed at bruge statistiske metoder til bestemmelse af den variation, der kan observeres som resultatet af praktisk taget alle processer. Sådanne variationer forekommer altid, selv under forhold, der synes fuldstændigt stabile.

Betingelsen for fremstilling af kvalitetsprodukter er en velfungerende produktion, hvor der løbende skabes sikkerhed for, at produktegenskaberne er overholdt. Hvis processen forløber under pludseligt opstående indflydelsesparametre (strømforhold, ændret badsammensætning mv.), vil en bekostelig og usikker slutkontrol være nødvendig. Disse problemer kan undgås, når der indføres SPC, idet man vil opdage at SPC er procesorienteret. Der fokuseres ved SPC på fejlårsager og ikke på sortering af fejl.

SPC forhindrer også fremstillingen af emner, der afviger fra produktkravene, hvorved antallet af kassationer bliver mindre med deraf følgende omkostningsreduktion.

Målgruppe

Måleteknikere, ingeniører, kontrol- og kvalitetschefer, produktionsledere og -planlæggere samt personale i øvrigt, der er beskæftiget med kvalitetsstyring eller styring af processer.

Udbytte

  • Vurdere og fastlægge metoder og principper for indførelse af SPC.
  • Benytte analyser af processer og på grundlag af disse analyser vælge det bedst mulige kvalitetsstyringskort.
  • Tolke såvel kvalitetsstyringskort som andre stikprøveresultater, der løbende opsamles under procesforløbet.

Forudsætninger

Kendskab til dataopsamling og udarbejdelse af procesanalyser. Det vil yderligere være en fordel at have kendskab til grundlæggende statistiske metoder og kapabilitet.

Tilmelding

Fakta

Varighed

2 dage

Dato og sted

Kurset er ikke datosat, men oprettes efter behov (min. 3 personer). Benyt tilmeldingsblanketten, hvis du er interesseret i kurset – så vil vi kontakte dig og tale mulighederne igennem.

Metrologic
Håndværkersvinget 10
2970 Hørsholm
Se kort

Pris

DKK 7.600 ekskl. moms

Virksomhedskurser

Kurset kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Kontakt

Christian G. H. Meinertz
Salgsdirektør
T +45 4086 5526
cgm@metrologic.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!