Et effektivt processtyringssystem forudsætter et godt kendskab til både de anvendte produktionsudstyrs præstationsmuligheder og de influensparametre, der påvirker processen. Der skal udarbejdes analyser af de enkelte produktionsprocesser, inden en større produktionsserie påbegyndes.

Forudsætningen for gennemførelse af sådanne analyser er imidlertid, at den proces, der analyseres, er i statistisk styring. Indføring i de principper og metoder, der skal anvendes i forbindelse med gennemførelsen af såvel maskin- som proceskapabilitetsanalyser. Der lægges i kurset specielt vægt på at give deltagerne tilstrækkelig kvalificeret baggrund til at undgå de hyppigst forekommende fejltagelser og misforståelser.

Målgruppe

Måleteknikere, ingeniører, kontrol- og kvalitetschefer, produktionsledere og planlæggere samt personale i øvrigt, der er beskæftiget med kvalitetsstyring eller styring af processer.

Udbytte

  • Vurdere processers og varepartiers karakteristika, indbyrdes fordeling og variationsområder.
  • Foretage omfattende analyser af processer.
  • Estimere kapabilitets- og performanceindekser.
  • Beregne usikkerheden ved estimeringen af de enkelte indekser.
  • Udarbejde usikkerhedsbudgetter for de mest almindelige måleopgaver.
  • Vurderer måleusikkerhedens indflydelse i forbindelse med brugen af måleudstyr.
  • Beregne måleudstyrs- og målekapabiliteten for målinger i forbindelse med procesovervågning og varekontrol.

Forudsætninger

Forudsætter kurset Måleusikkerhed og MSA analyser. Få rabat ved at tage begge kurser.
Kendskab til SPC samt til beregning af kontrolkort, vil være en fordel. Det vil yderligere være en fordel at have kendskab til de grundlæggende statistiske metoder.

Tilmelding

Fakta

Varighed

1 dag

Dato og sted

Kurset er ikke datosat, men oprettes efter behov (min. 3 personer). Benyt tilmeldingsblanketten, hvis du er interesseret i kurset – så vil vi kontakte dig og tale mulighederne igennem.

Metrologic
Håndværkersvinget 10
2970 Hørsholm
Se kort

Pris

DKK 3.800 ekskl. moms

Virksomhedskurser

Kurset kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Kontakt

Christian G. H. Meinertz
Salgsdirektør
T +45 4086 5526
cgm@metrologic.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!