Forbedret kvalitet, smidigere processer og gladere kunder – det er nogle af gevinsterne, som danske virksomheder oplever ved at arbejde med ISO 9001. Det viser en ny undersøgelse – foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet – blandt mere end 300 danske virksomheder og organisationer, der alle arbejder med ISO 9001.

ISO 9001 – et vigtigt strategisk ledelsesværktøj

60 pct. af de adspurgte virksomheder mener desuden, at ISO 9001 giver øget effektivisering for deres virksomhed. Standarden er således et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere”, oplyser Dansk Standard.

Det betaler sig på bundlinjen

”Der er forsat alt for mange, som tror, det handler om, at kunderne pålægger virksomhederne at arbejde efter ISO 9001. Det handler i langt højere grad om, at det betaler sig på bundlinjen. Virksomhederne øger kundetilfredsheden, forbedrer deres kvalitet og kan bedre styre deres interne processer og derved effektivitet”, siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard.

Vil du også opnå tilsvarende resultater?

Så deltag i Metrologic’s ISO 9001-relevante undervisning

Metrologic kan hjælpe jer til at opnå samme gode resultater, som undersøgelsen viser, ved at tilbyde rådgivning og relevant undervisning i måleprocesser og tilhørende statistiske værktøjer, der er nødvendige i et kvalitetsledelsessystem.

Vi underviser i relevante og vigtige områder inden for kvalitetsområdet fx

  • Kalibrering
  • Måleusikkerhed
  • Statistisk processtyring
  • Kapabilitetsanalyser

AUKOM – få internationalt anerkendt certifikat på din måletekniske viden

I samarbejde med FVM underviser Metrologic i alle AUKOM moduler. Med et AUKOM-kursus får du et internationalt anerkendt certifikat på din viden om måleteknik. Det betyder, at du da har samme grundlag at diskutere på som dine udenlandske samarbejdspartnere.

Du får en grundlæggende og opdateret viden om produktionsmåleteknik og hvilke influensparametre, som øger indflydelse på dine målinger, der i sidste ende betyder, at du og din virksomhed kan reducere måleusikkerheden og øge pålideligheden af dine måleresultater.

Uddannelsen udbydes med helt identisk indhold i 17 forskellige lande og efterspørges af store internationale virksomheder som dokumentation for leverandørernes kapabilitet indenfor det måletekniske område.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!