Dansk Standard meddeler, at ”ISO 9001 medfører forbedret kvalitet, smidigere processer og gladere kunder. Det er blot nogle af gevinsterne, som danske virksomheder oplever ved at arbejde med ISO 9001. Det viser en undersøgelse blandt mere end 300 danske virksomheder og organisationer, der alle arbejder med ISO 9001.”

Metrologic kan hjælpe jer til at opnå disse resultater, da måleprocesser og tilhørende statistiske værktøjer er nødvendige i et kvalitetsledelses system. DS oplyser, at ”60 pct. af de adspurgte virksomheder mener desuden, at ISO 9001 giver øget effektivisering for deres virksomhed. Standarden er således et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere.”

Pålidelige målinger er grundlag for arbejdet med kvalitetsforbedringer

Korrekte og pålidelige målinger er forudsætningerne for en produktion med et højt kvalitetsniveau. Følgelig har måleteknikken fået en enorm betydning i den videre udvikling af kvalitetssikrings-foranstaltninger. Desværre viser det sig, at måleteknikken normalt ikke er vurderet som værende så vigtigt i den grundlæggende erhvervsuddannelse. En mere dybdegående kvalifikation inden for industriel metrologi for faglærte og andre medarbejdere, især som forberedelse til specifikke arbejdsprocesser, finder normalt sjældent sted efter grunduddannelse.

Dette var grunden til at udvikle og afprøve arbejdsproces orienterede undervisningsmoduler med grundlag i industriel måleteknik. Modulerne skal supplere den indledende erhvervsuddannelse inden for forskellige erhvervsområder. Udviklingen er resultatet af et AUKOM applikationsorienteret forskningsprojekt i Tyskland i samarbejde med afdelingen for teknologi og didaktik for teknologi ved Universitetet i Duisburg-Essen.

Deltag i Metrologic’s ISO 9001-relevante undervisning

I samarbejde med FVM underviser vi i alle AUKOM modulerne samt i andre relevante og vigtige områder inden for kvalitetsområdet. Det er for eksempel kalibrering, måleusikkerhed, statistisk processtyring og kapabilitetsanalyser. Se nærmere på vores kuser >

Også i England har de fokus på måleteknikken.

For at garantere produktets kvalitet kræves kompetent måleteknik. Imidlertid kræver kompetent måleteknik mange forudsætninger. Dette understøttes af de seks ”principper for god måling”, der er udarbejdet af National Physics Laboratory i Storbritannien:

  • De rigtige funktioner: Målinger må kun udføres for at kontrollere aftalte og fuldt definerede funktioner.
  • De rigtige værktøjer: Kun måleudstyr, der har vist sig at være egnet til måleopgaver, må anvendes.
  • De rigtige personer: Målepersonalet skal være kompetent, passende kvalificeret og tilstrækkeligt informeret.
  • Den rigtige overvågning: Alle måleinstrumenter og processer skal kontrolleres regelmæssigt internt og/eller af uafhængige organer.
  • De rigtige metoder: Måleresultater, der Fastlægges på et sted, skal matche resultaterne fra andre steder inden for måleusikkerheden.
  • De rigtige procedurer: Veldefinerede målestrategier skal beskrives og kontrolleres for alle måleopgaver.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!