SPC (Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol) er et fremragende, men lidt overset værktøj til at styre produktionsprocessen og sikre kvaliteten af de fremstillede produkter, selvom det har været kendt og brugt i næsten 100 år.

Ofte, når du laver SPC efter standardmetoden, opstår der problemer med brugen af disse SPC-kort, da beregningerne bygger på standardberegninger, der ikke tager højde for den aktuelle proces. Nederst på siden får du 7 løsninger på nogle af de tilfælde, hvor SPC ikke virker efter hensigten.

Ved hjælp af SPC (Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol) kan man i dag på en simpel måde overvåge alle processer på produktionslinje niveau med hensyn til signifikante niveauændringer og mulige afvigelser fra kravene i tegningsspecifikationer ved hjælp af en PC. Til dette formål måles foruddefinerede egenskaber ved hjælp af egnede måleprocesser, og resultaterne vises i kurver over forløb af værdier, emneprotokoller eller SPC-diagrammer.

Afhængig af opgaven er målet for processen: Den forløber inden for de angivne indgrebsgrænser eller i det mest enkle tilfælde inden for x% af tolerancen. Afvigelser herfra vises for operatøren, så han kan træffe passende foranstaltninger.

For at gøre indsamlingen af ​​måleresultater og de nødvendige ekstra oplysninger så let som mulig for operatøren skal det viste skærmbillede være indrettet specielt  til opgaven, indeholde alle nødvendige datafelter og udfyldes så vidt muligt automatisk (for eksempel ved stregkode læser og overførsel af måleværdierne fra måleudstyret). Specifikationen af ​​de mulige ekstra data bør findes i tilhørende kataloger.

 

Fejl 1

Det angivne SPC-kort er valgt forkert i forhold til den proces, som skal overvåges. Afstanden mellem kontrolgrænserne er enten for små eller store, eller stabilitetsbetingelserne er valgt forkert.

 

 

Konsekvens

Overvågningen bliver for “fin” (unødvendig signalering). Operatøren får konstant en forkert fejlmeddelelse, som han ikke kan reagere korrekt på. Dette forhindrer ham i hans egentlige opgave. Han er frustreret og afviser dette værktøj som egnet.

Eller overvågningen er for “grov”. Som følge heraf er der risiko for at der forekommer væsentlige toleranceoverskridelser.

 

Løsning

Definition af SPC-kortet skal foretages ud fra en omfattende procesanalyse (præ-run / lignende proces) i henhold til DS ISO 22514-2. qs-STAT® fastlægger automatisk den aktuelle tidsafhængige fordelingsmodel. På baggrund heraf fastlægges det tilhørende SPC-kort med de relevante kontrolgrænser og stabilitetskriterier.

 

 

Fejl 2

Ingen passende check af kvaliteten af måleresultaterne ved accept af dem.

 

 

Konsekvens

De målte værdier, der registreres, beskriver ikke processen, Dette fører til fejlagtige reaktioner og ukorrekte data i databasen. Typisk eksempel: Målværdier opsamles uden at et emne er i kontakt med måleudstyret.

 

Løsning

SPC-programmet skal kunne konfigureres, så de fejlagtige aflæsninger ikke accepteres. Operatøren informeres og skal udtrykkeligt godkende sådanne værdier, før de sendes til programmet.

 

 

Fejl 3

Ingen mulighed for at gentage en måleværdi ved fejlmåling.
Vær dog opmærksom på ikke at ”pyntet ” på resultatet (med valg at det ”Bedste” resuLtat).

 

 

Konsekvens

Målingen udføres flere gange på et og samme emne. Alle de opsamlede data sendes til databasen. Stikprøven er dermed opsamlet forkert. Som følge heraf er de beregnede resultater forkerte.

 

Løsning

Evnen til at gentage den sidste måling eller stikprøve fører til mere “ærlighed” i procesovervågning og øger datakvaliteten i databasen) PAS PÅ ”SYMPATIMÅLINGER”.

 

 

Fejl 4

Operatøren har ikke et passende skærmbillede. Resultatet af måleprocessen vises ikke eller vises fejlagtigt. De såkaldte “obligatoriske felter”, som skal udfyldes, er ikke umiddelbart tilgængelige.

 

 

Konsekvens

Målingen og opsamlingen af data er for besværlig og tager for lang tid. Irrelevante karakteristiske værdier (kapabilitetsindekser) vises, hvorfor operatøren er hæmmet af visningen og afviser softwaren.

 

Løsning

SPC-programmet skal vise måleprocessen optimalt og, når de er konfigureret, kun vise de oplysninger, operatøren virkelig har brug for.

Således overvåges de opsamlede målte værdier i baggrunden i overensstemmelse med tolerancerne. Alarmer vises kun i tilfælde af væsentlige afvigelser.

Som følge heraf kan operatøren koncentrere sig om sin hovedopgave, som er at sikre, at processen leverer gode emner.

 

 

Fejl 5

Der er ingen kataloger til brug for opsamling af supplerende data og hændelser (observationer), forebyggende foranstaltninger og årsager til afvigelserne.

 

 

Konsekvens

For at kunne evaluere specifikke processituationer korrekt ved en senere lejlighed, skal alle relevante oplysninger indtastes straks under opsamlingen af målværdier. Ellers kan der ikke foretages en efterfølgende udvælgelse af de relevante data til vurdering af resultaterne og eventuelle fejlårsager.

 

Løsning

SPC-programmet skal kunne give mulighed for indsamlingen af mange forskellige supplerende data. De skal komme fra kataloger og underkataloger.

Katalogindholdet skal beskrive tillægsinformationer, hændelser, årsager og foranstaltninger, så operatøren hurtigt og nemt kan vælge den aktuelle information.

 

 

Fejl 6

Registreringen af målte værdier udføres manuelt ved hjælp af regneark, papirformularer eller lister.

 

 

Konsekvens

Tidskrævende og fejlbehæftet metode. Abnormiteter såsom trend, run eller overtrædelser af grænseværdier er vanskelige at genkende for operatøren. Yderligere evaluering af dataene er kun mulig med stor indsats, da de først skal overføres til de relevante systemer.

 

Løsning

Brug de normalt eksisterende grænseflader (RS232 interfaces eller fileksport) til automatisk dataoverførsel eller viderebehandling. O-QIS og procella® understøtter mange forskellige interfaces eller kan udvides til at omfatte et interface til specifikke måleudstyr.

 

 

Fejl 7

En tilordning af fx produktionsmaskiner, ordrer, formhulrum eller partinumre til de enkelte måleværdier er ikke mulig, fordi opsamlingen af sådanne supplerende data ikke finder sted eller kun kan foretages med en stort besvær.

 

 

Konsekvens

Der mangler vigtige oplysninger om sporbarheden. Yderligere datarelaterede visualiseringer og evalueringer kan ikke udføres, hvilket gør den målrettede fastlæggelse af svage punkter i fremstillingsprocessen og dermed den krævede procesforbedring vanskelig eller umulig.

 

Løsning

Operatøren får en automatisk forespørgsel under dataopsamlingen om indtastning af de nødvendige ekstra data. Operatøren har dermed en forpligtelse til at angive eller ændre disse data, hvorved de opsamlede data er fuldstændige og korrekte.

 

Q-DAS produkterne qs-STAT, procella og O-QIS opfylder naturligvis de ovenstående løsninger.

Brug Q-DAS software til SPC >>>

Tag på vores kursus i SPC og få styr på dine produktionsprocesser >>>

Læs mere om SPC >>>

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!