Normalt benytter vi i virksomhederne enten DS ISO 2859 seriens standarder eller DS ISO 3951 serien som grundlag for udtagning af stikprøver og godkendelse af varepartier ud fra en given AQL-værdi.

Imidlertid bygger disse to grupper af standarder på nogle generelle forudsætninger, som skal opfyldes før resultaterne virker efter hensigten. For det første er det en betingelse, at de eventuelt forekommende fejlemner er tilfældigt fordelt i hele det pågældende vareparti. Det betyder, at systemerne ikke virker, hvis der er en ophobning af fejlemner i dele varepartiet (det ses imidlertid ofte).

Næste betingelse er, at stikprøven udtages tilfældigt i varepartiet, så hvert emne har lige stor sandsynlighed for at blive en del af den stikprøvestørrelse, som standarderne angiver.

Det er selvfølgelig også en betingelse, at evnen til at skelne mellem gode og dårlige emner er testet og konstateret tilfredsstillende i forbindelse med inspektion af alternative (attributive) data ved brug af DS ISO 2859 seriens standarder samt af måleusikkerheden er passende lille og der er tale om normalfordelte egenskaber ved brug af ISO 3951 seriens standarder.

I praksis har det vist sig, at virksomhederne næsten udelukkende anvender henholdsvis DS ISO 2859 part 1 og DS ISO 3951 part 1. For begge standarder gælder, at de kun fungerer, når der er tale om såkaldt fortløbende varepartier. Det betyder, at der er tale om en situation, hvor der fra samme produktionsproces kommer et antal varepartier hen over tiden.  Årsagen til dette krav er, at der kun er garanti for en gennemsnitlig fejlprocent svarende til den accepterede AOQL-værdi, hvis dette er tilfældet. Erfaringen viser dog, at virksomhederne ikke overholder denne betingelser og derfor har langt større risiko for at modtage varepartier med langt flere fejl end AQL-værdien betinger. Det er samtidig et krav, at varepartier, som har flere fejlemner i stikprøven, end tabelværdierne foreskriver, sorteres og alle fejlemner fjernes.

Det nytter ikke, at man prøver at tagen en ny stikprøve fra tilbageviste varepartier. På denne måde øgen sandsynligheden for godkendelse uanset fejlindholdet, hvorfor det aftalte maksimale fejlniveau ikke kan garanteres.

Eksempel på brug af DS ISO 2851 -1:

Vi får varepartier, som består af 5.000 emner hjem fra en leverandør. Leverandøren skal levere varer med en AQL værdi, som er lig med eller bedre end AQL 0,4.

Vi udtager prøver fra varepartierne med følgende resultater fra en stikprøve, der er fastlagt i standarden til 200 emner.

10 stikprøver hver af størrelsen 200 stk

 

Før tilbagevisning, Fejlprocent 0,36% <0,65<1,11

 

Efter tilbagevisning, Fejlprocent 0,27% <0,56<1,10

Det betyder, at med en sådan stikprøve kan vi risikere op til 1 % fejl i varerne. Standarden siger, at vi kan risikere at godkende et vareparti med op til 2,6% fejlemner.

Der er en anden standard DS ISO 2851 part 2, som gælder for enkeltstående varepartier eller varepartier, som genfremsendes efter sortering. Det tilbageviste vareparti i dette tilfælde er ikke en del af en løbende levering, hvorfor 2859 – 2 skal benyttes.

Hvis de 5.000 emner stammer fra et enkeltstående vareparti vil stikprøvestørrelsen skulle være 315 stk og der må ingen fejl være.

 

Eksempel på brug af DS ISO 3951 – 1

Vi kan eventuelt benytte denne standard i stedet for, hvis der kun er en egenskab, som skal inspiceres. Den kan selvfølgelig også benyttes til hver enkelt egenskab i et emne med flere vigtige egenskaber.

Samme emne som ovenfor med 5000 emner i hver levering. Nu skal stikprøvestørrelsen være 61 emner og en k-værdi på 2,230.

Hvis vores egenskab er en længde 20mm og med en tolerance på +/- 0,05 mm kan resultatet eventuekt se sådan ud:

Stikprøvestørrelse 61, gennemsnit 20,021 mm og en standardafvigelse på 0,0112 mm

ØTG-X(bar) /s =0,029 /0,0112 =2,589 større end 2,230 -> godkendt med en fejlprocent på 0,5

Problem med ikke normalfordelte egenskaber

ØTG =920 µm og NTG= 550 µm

Stikprøvestørrelse 61, gennemsnit 718,3 mm og en standardafvigelse på 0,0112 mm

 

X(bar)-NTG /s =168,5 /61,03 =2,758 større end 2,230 -> godkendt med 2 fejlemner og en fejlprocent på 1,2%

Varepartiet burde være tilbagevist med for mange fejlemner.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!