I slutningen af 2019 udkom der en ny standard DS/EN ISO 13385-1:2019 ”Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dimensionsmåleudstyr – Del 1: Skydelærer: design og metrologiske karakteristika”, der beskriver design og de metrologiske egenskaber for standard skydelærer op til 1000 mm.

Vi har gennemgået denne nye standard for at få et overblik over ændringerne. Standarden er delvis nyskrevet med mange nye informationer og ændringer i krav.

De vigtigste ændringer i relation til kalibreringerne er følgende:
Leverandøren skal angive MPE værdierne i forhold til brugskonditioner i henhold til DS/EN ISO 1:2016 ”Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Standardreferencetemperatur til specifikation af geometriske og dimensionelle egenskaber”

 • Funktion af låsning er fjernet som kontrolpunkt
 • Nye Symboler for MPE-værdier E og S
 • Kalibreringspunkterne skal inkludere mindst 90% af skalaintervallet
 • Der er indført et minimumsantal punkter =5 for 150 mm skydelære og 6 for 300 mm skydelære
 • Indvendige kæber skal testes ved brug af en 5 mm og ikke som før med en ring ikke større end 5 mm
 • Trinmåling er nu også en del af kalibreringen
 • DS/EN ISO 14253-5:2015 ””Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Inspektion ved måling af emner og måleudstyr – Del 5: Usikkerheder i verifikationsprøvning af visende måleinstrumenter”
 • Skal danne grundlag for beregning af måleusikkerheden
 • Eksempel på skema for MPE værdier (hvis ikke andet er angivet) er reduceret fra 6 MPE værdier til kun at omfatte EMPE og SMPE
 • Beslutningsregler for godkendelse er baseret på 14253 – 6 og ikke nødvendigvis del 1.
 • Det betyder, at godkendelsen kan bygge på brugen af kapabilitetsindekset Cm = T/4 um eller et alternativ, der giver mulighed for brug af simple acceptance limit lig med specifikationsgrænserne (der ses bort fra usikkerheden).
 • Der er indført en tabel over default MPE-værdier, hvor simple acceptance limit er anbefalet.
 • Eksempel op til 50 mm målelængde med digital skydelære E=20 µm og S= 30 µm – op til 200 mm E=30 µm og S= 50 µm og derefter stigende til 1000 mm, hvor grænsen er E=70 µm og S=90 µm

Bemærk at denne nye standard bryder med princippet om, at der ikke skal være godkendelsesgrænser i ISO standarderne. Nu gives en anbefaling til fastlæggelse af godlkendelseskriterier.

Ændringerne er så store at FVM har valgt at opdatere de forskellige kalibreringsinstruktioner for skydelærer.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!