Brug af måleudstyr i hverdagen. Tolkning af tolerancer samt den tilhørende måling med geometriske håndmåleudstyr er som regel en nødvendig del af en produktionsvirksomheds kvalitetssystem.

Målet med dette kursus er at sætte deltagerne i stand til at foretage simple målinger, justeringer og kalibreringer af håndmåleudstyr, samt benytte forskellige typer af standard måleudstyr til almindeligt forekommende målinger. En yderligere målsætning er, at deltagerne kan tilpasse målemetoder og –måleinstruktioner til virksomhedens aktuelle behov.

Målgruppe

Medarbejdere i produktionsafdelinger, der skal verificere produkter og måle geometriske emner i forhold til fastlagte tolerancer.

Medarbejdere i kvalitetsstyrings- og procestekniske afdelinger, der har til opgave at forstå og tolke specifikationer eller tolerancer samt foretage målinger for godkendelse af produkter.

Udbytte

Kurset giver deltagerne et såvel teoretisk som praktisk kendskab til måling med og kalibrering af geometrisk håndmåleudstyr.

 • Tolke alle typer af geometriske specifikationer, der kan forekomme på tegninger.
 • Vurdere overensstemmelse mellem måle-resultater og specifikationer.
 • Deltage i arbejdet omkring forbedring og tydeliggørelse af geometriske specifikationskrav på tegninger.
 • Vurdere målemetoders egnethed i forhold til tegningskrav.
 • Vurdere kravene til måleudstyr.
 • Udføre simple kalibreringer af geometrisk måleudstyr.
 • Tilpasse kalibreringsindsatsen efter virksomhedens behov.
 • Medvirke ved udarbejdelse af måle- og kalibreringsinstruktioner.
 • Deltage i vedligeholdelsen af virksomhedens måle- og kalibreringssystem.
 • Vælge en egnet målemetode og måleudstyr til en given måling.
 • Vurdere omgivelsernes indflydelse på målingerne.

Forudsætninger

Forudsætter kendskab til GPS.
Tilmeld dig kurset GPS (Geometriske Produkt Specifikationer).

Tilmelding

Fakta

Varighed

3 dage

Dato og sted

Kurset er ikke datosat, men oprettes efter behov (min. 3 personer). Benyt tilmeldingsblanketten, hvis du er interesseret i kurset – så vil vi kontakte dig og tale mulighederne igennem.

Metrologic
Håndværkersvinget 10
2970 Hørsholm
Se kort

Pris

DKK 11.400 ekskl. moms

Virksomhedskurser

Kurset kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Kontakt

Christian G. H. Meinertz
Salgsdirektør
T +45 4086 5526
cgm@metrologic.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!