Kilde: SWEDAC 

Det har længe været vanskeligt for alle, der ønsker at kontrollere, om en virksomheds certifikat er gyldigt og er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Men nu lancerer IAF, det globale akkrediteringsbureau, en database på webstedet IAFCertSearch.org, der vil forenkle og forbedre sporbarheden af certifikater for ledelsessystemer.

Ud over forbedret sporbarhed har værktøjet til formål at skabe værdi for certificeringsorganerne akkrediteret af IAFs medlemmer (akkrediteringsorganer) og virksomhederne og organisationerne med certifikater fra akkrediterede certificeringsorganer.

For eksempel kan værktøjet bruges af købere, der ønsker at kontrollere, om deres potentielle leverandører har relevante og gyldige certifikater. Værktøjet gør det også lettere for virksomheder at demonstrere certifikaternes validitet for interessenter, potentielle medarbejdere og kunder.

Oplysninger i CertSearch

IAF CertSearch indsamler data fra:

  • Akkrediteringsorganer som har underskrevet IAF’s MLA aftale for management system.
  • Certificeringsorgan akkrediteret af en underskriver af IAFs MLA Management System Agreement.
  • Virksomheder eller organisationer med et styringssystem certificeret af et certificeringsorgan som ovenfor.

For at kunne søges i IAFs database, skal certificeringsorganer eller certificerede virksomheder registrere deres oplysninger i databasen, som er gratis.

Den interesserede part kan derefter søge efter firmaet eller certifikatets unikke identifikationsnummer for at validere certifikatets gyldighed og få oplysninger om, hvilket akkrediteret organ der har udført certificeringen.

Databasen er tilpasset søgninger til individuelle virksomheder eller organisationer. Det betyder, at brugeren ikke har adgang til komplette lister over certificerede virksomheder, dette med henvisning til regler for dataindsamling og IAF’s uafhængighed og upartiskhed.

Læs hele AIF CertSearch informationsguide >

Læs hele AIF CertSearch informationsguide >

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!