Vi er alle påvirket af coronavirus/COVID-19 på den ene eller anden måde, og vi må alle tænke i nye baner.

Måske kan du benytte dig af din situation til at tænke fremadrettet og ruste dig til fremtiden ved at opkvalificere dig og din virksomhed rent fagligt og praktisk til en fremtid, der efter al sandsynlighed vil se anderledes ud end den gør i dag.

Vi starter op med at afholde kurser igen under sikre forhold
For at vi alle kan føle os trygge, vil det blive med max 4 personer pr. hold, så der er plads til, at vi kan være sammen med afstand.

Du får nu mulighed for at opkvalificere dig på følgende kurser:

 

Q-DAS procella/O-QIS – kombineret grund- og superbrugerkursus

Vi udbyder nu et samlet 3-dages forløb med både grundkursus og superbrugerkursus i Q-DAS procella/O-QIS den 5.-7. maj 2020.

Vi har sammensat dette kursus, for at du hurtigt og effektivt kan komme i gang med at få det optimale ud af brugen af O-QIS i dit daglige arbejde.

Grundkursus
Hvis du er almindelig bruger kan du nøjes med at deltage på 1-dags Q-DAS procella grundkursus 5. maj 2020.

Læs mere om kurset og tilmeld dig >


Unik mulighed for at få internationalt anerkendt certifikat på din måletekniske viden med AUKOM 1

FVM afholder den 11.-15. maj 2020 AUKOM-kursus trin 1 hos Metrologic ApS i Hørsholm.

AUKOM-kurser er grundlaget for reduktion af tid og omkostninger ved sammenlignelige måledata over hele verden.

Med et AUKOM-kursus får du en grundlæggende og opdateret viden om produktionsmåleteknik og hvilke influensparametre, som øger indflydelse på dine målinger. Det betyder i sidste ende, at du og din virksomhed kan reducere måleusikkerheden og øge pålideligheden af dine måleresultater.

Læs mere om kurset og tilmeld dig hos FVM >


Udarbejd usikkerhedsbudgetter og styrk din konkurrenceevne

Er du klar over, at det er ud fra måleusikkerhedsbudgettet – og kun her – at det kan ses, hvilke faktorer der dominerer måleusikkerheden? Og at du ved at udarbejde usikkerhedsbudgetter, kan spare på din kalibreringsindsats, optimere dine målinger og derved bedre din økonomi?

Uanset hvordan du måler, vil du altid få et resultat, som i større eller mindre grad afviger fra den sande værdi og det er usikkerhedsberegning, der er det basale i styringen og sikringen af dine målingers kvalitet.

Derfor er kendskab til måleusikkerhed og usikkerhedsbudgetter en absolut forudsætning for optimere dine processer, levere ensartet kvalitet og undgå produktionsspild.

18.-20. maj 2020 afholder Metrologic et 3-dages kursus: “Måleusikkerhed og MSA analyser – udvidet”

Om kurset
På dette udvidede kursus får du en dyberegående viden om brugen af målesystem- analyse og usikkerhedsbudgetter. Du kan nu optimere din måletekniske indsats og dermed både sikre din kvalitet og spare unødvendige udgifter til måleteknikker.

Læs mere om kurset og tilmeld dig >


Hvad med at benytte lejligheden, nu hvor der måske ikke er så mange medarbejdere på arbejde, til at opdatere jeres installationer til V12 eller V13 via Teamviewer?

Ring eller skriv til Jørgen Meinertz og aftal tid
T: +45 4050 9480 – M: jm@metrologic.dk

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!