SPC (Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol) er et fremragende, men lidt overset værktøj til at styre produktionsprocessen og sikre kvaliteten af de fremstillede produkter, selvom det har været kendt og brugt i næsten 100 år.

Ved hjælp af SPC (Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol) kan man i dag på en simpel måde overvåge alle processer på produktionslinje niveau med hensyn til signifikante niveauændringer og mulige afvigelser fra kravene i tegningsspecifikationer ved hjælp af en PC. Til dette formål måles foruddefinerede egenskaber ved hjælp af egnede måleprocesser, og resultaterne vises i kurver over forløb af værdier, emneprotokoller eller SPC-diagrammer.

Afhængig af opgaven er målet for processen: Den forløber inden for de angivne indgrebsgrænser eller i det mest enkle tilfælde inden for x% af tolerancen. Afvigelser herfra vises for operatøren, så han kan træffe passende foranstaltninger.

For at gøre indsamlingen af ​​måleresultater og de nødvendige ekstra oplysninger så let som mulig for operatøren skal det viste skærmbillede være indrettet specielt  til opgaven, indeholde alle nødvendige datafelter og udfyldes så vidt muligt automatisk (for eksempel ved stregkode læser og overførsel af måleværdierne fra måleudstyret). Specifikationen af ​​de mulige ekstra data bør findes i tilhørende kataloger.

 

Fejl 1

Det angivne SPC-kort er valgt forkert i forhold til den proces, som skal overvåges. Afstanden mellem kontrolgrænserne er enten for små eller store, eller stabilitetsbetingelserne er valgt forkert.

 

 

Konsekvens

Overvågningen bliver for “fin” (unødvendig signalering). Operatøren får konstant en forkert fejlmeddelelse, som han ikke kan reagere korrekt på. Dette forhindrer ham i hans egentlige opgave. Han er frustreret og afviser dette værktøj som egnet.

Eller overvågningen er for “grov”. Som følge heraf er der risiko for at der forekommer væsentlige afvigelser.

 

Løsning

Definition af SPC-kortet skal foretages ud fra en omfattende procesanalyse (præ-run / lignende proces) i henhold til DS ISO 22514-2. qs-STAT® fastlægger automatisk den aktuelle tidsafhængige fordelingsmodel. På baggrund heraf fastlægges det tilhørende SPC-kort med de relevante kontrolgrænser og stabilitetskriterier. 

 

Fejl 2

Ingen passende check af kvaliteten af de målte værdier ved accept af dem.

 

 

Konsekvens

De målte værdier, der registreres, beskriver ikke processen, Dette fører til fejlagtige reaktioner og ukorrekte data i databasen. Typisk eksempel: Målværdier opsamles uden at et emne er i kontakt med måleudstyret.

 

Løsning

SPC-programmet skal kunne konfigureres, så de fejlagtige aflæsninger ikke accepteres. Operatøren informeres og skal udtrykkeligt godkende sådanne værdier før de sendes til programmet.

 

Fejl 3

Ingen mulighed for at gentage en måleværdi ved fejlmåling.

 

 

Konsekvens

Målingen udføres flere gange på en og samme emne. Alle de opsamlede data kommer ind i databasen. Stikprøven er opsamlet forkert. Som følge heraf er de beregnede resultater forkerte.

 

Løsning

Evnen til at gentage den sidste måling eller stikprøve fører til mere “ærlighed” i procesovervågning og øger datakvaliteten i databasen

 

Fejl 4

Operatøren har ikke et passende indtastningsbillede. Resultatet af måleprocessen vises ikke eller vises fejlagtigt. De såkaldte “obligatoriske felter”, som skal udfyldes, er ikke umiddelbart tilgængelige.

 

 

Konsekvens

Målingen og opsamlingen af data er for besværlig og tager for lang tid. Irrelevante karakteristiske værdier (kapabilitetsindekser) vises, hvorfor operatøren er hæmmet af visningen og afviser softwaren.

 

Løsning

SPC-programmet kan vise den optimale måleproces og, når de er konfigureret, kun viser de oplysninger operatøren, han virkelig har brug for.

Således overvåges de opsamlede målte værdier i baggrunden i overensstemmelse med tolerancerne. Alarmer vises kun i tilfælde af væsentlige afvigelser. Som følge heraf koncentrerer operatøren sig om sin hovedopgave, som er at sikre, at processen levere gode emner.

 

Fejl 5

Der er ingen kataloger til brug for indgivelse af tillægsdata, samt hændelser (observationer), forebyggende foranstaltninger og årsager til afvigelserne.

 

 

Konsekvens

For at kunne evaluere specifikke korrekt processituationer ved en senere lejlighed, skal alle relevante oplysninger indtastes straks under målværdiopsamlingen. Ellers kan der ikke foretages en efterfølgende udvælgelse af de relevante data til vurdering af resultaterne.

 

Løsning

SPC-programmet skal kunne give mulighed for indsamlingen af mange forskellige supplerende data. De skal komme fra kataloger og underkataloger.

Katalogindholdet skal beskrive tillægsinformationer, hændelser, årsager og foranstaltninger, så operatøren hurtigt og nemt kan vælge indholdet.

Tag på vores kursus i SPC og få styr på dine produktionsprocesser >>>

Læs om vores Q-DAS softwareløsninger – absolut førende inden for SPC >>>

Kontakt

Christian G. H. Meinertz
Salgsdirektør
T +45 4086 5526
cgm@metrologic.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder og information om måleteknik, kvalitetsstyring og kommende kurser. Du vil modtage et nyhedsbrev ca. en gang om måneden.

You have Successfully Subscribed!